Predstavitev

Imate občasno povečan obseg naročil ali težave z odsotnostjo delovne sile ?

Z manjšimi, fleksibilnimi ekipami oz.  usposobljenimi delavci  prevzamemo dela na različnih področjih.

Nepričakovan povečan obseg nalog ali odsotnost lastnih delavcev zahteva hitro (fleksibilno) vključitev dodatne delovne sile. Iz našega storitvenega centra v  ta namen angažiramo usposobljenega delavca oz. delovno skupino za različne dejavnosti  občasnega,  začasnega značaja.

V pogodbi o sodelovnaju opredelimo vrednost del.

Pokličite nas, da se pogovorimo oz. dogovorimo  za srečanje.